Terénní osobní asistence

Sociální služba je podporována: MPSV, Jihomoravským krajem, Magistrátem města Brna. Více informací ZDE.

Praktická pomoc lidem se sníženou soběstačností, začlenit se zpět do společnosti a zůstat ve svém domácím prostředí.

Kdy a kde

  • Služby Terénní osobní asistence poskytujeme na území města Brna a jeho nejbližšího okolí
  • služby jsou poskytovány v kteroukoliv denní dobu (24 hodin denně, 7 dní v týdnu)
  • objednání služby je možné v pracovní dny v době od 8,00 do 16,00 hodin, osobně nebo telefonicky
  • v případě potřeby je možné požádat o službu telefonicky bez předchozího objednání (v případě volné kapacity)
  • maximální počet hodin v týdnu se řídí aktuální kapacitou.

Za jakých podmínek

Co nabízíme

Komu

Kdy služby nemůžeme poskytnout:

Máte-li zájem o obecnější informace o pravidlech, jimiž se řídí služby osobní asistence, nahlédněte do Etického kodexu, a prohlédněte si 
Standardy kvality sociální péče.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefon: 538 711 195

Standard číslo 1 - Cíle a způsoby poskytování péče

Standard číslo 2 - Ochrana práv uživatelů


Standard číslo 3 - Jednání se zájemcem o službu

Standard číslo 4 - Smlouva o poskytování Terénní osobní asistence

Standard číslo 5 - Individuální plánování

Standard číslo 6 - Vedení dokumentace
Standard číslo 7 - Podávání stížností
Standard číslo 8 - Návaznost poskytování služby
Standard číslo 9 - Personální a organizační zajištění
Standard číslo 10 - Profesní rozvoj zaměstnanců
Standard číslo 11 - Místní a časová dostupnost
Standard číslo 12 - Informovanost o poskytované službě
Standard číslo 13 - Prostředí a podmínky pro výkon služby
Standard číslo 14 - Nouzové a havarijní situace
Standard číslo 15 - Zvyšování kvality

Formulář pro podávání stížností
Dotazník spokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb
Ceník Terénní osobní asistence
Žádost o poskytování Terénní osobní asistence